Je to opravdu těžké!

Dokud naši rodiče žijí − jsme děti! A jejich ztráta je životní rána, a to bez ohledu na to, kolik je vám let.

Studie potvrzují, že zármutek ze ztráty rodičů může skutečně změnit činnost našeho mozku a mít dlouhodobé fyzické následky, píše Scary Mommy.

Za pocit bolesti a zármutku v našem mozku jsou zodpovědné gyrus cinguli, frontální kortex a mozeček. Jsou také zodpovědné za vzpomínky, spánek a chuť k jídlu.

To vysvětluje, proč, když jsme ve stavu hlubokého zármutku nebo deprese, potýkáme se s poruchou spánku a chuti k jídlu.

Ztráta rodičů v nízkém věku je nečekaný zármutek, který může vést k hněvu a depresi.

článek pokračuje na další stránce…