Abychom mohli hovořit o bolesti kolene, je třeba pochopit některé základní informace o struktuře (anatomii) kolene.

Kloubní plocha kolenního kloubu se skládá z dolního konce stehenní kosti, horního konce holenní kosti a čéšky, jejichž povrch je pokryt hladkou, lesklou chrupavkou a synoviální membránou. Kloubní povrch stehenní kosti je válcovitý a má centrální drážku. Kloubní povrch holenní kosti je plochý, s laterálními (vnějšími) a mediálními (vnitřními) menisky spojenými ve dva půlměsíce. Mezi menisky leží přední a zadní zkřížený vaz.

Osteoporóza – tichá epidemie 21. století

Spolu se závity kloubního pouzdra zpevňují vnější část kloubu mediální a laterální kolaterální vazy. Čtyřhlavý sval stehenní vychází ze stehna a jeho šlacha přechází přes čéšku a vytváří čéškový vaz, který se upíná na přední plochu holenní kosti. Kromě čtyřhlavého svalu stehenního jsou důležitými stabilizátory kolenního kloubu také zadní a mediální kolenní svaly.

Bolest kolene v důsledku zátěže způsobené moderním životním stylem
Bolest kolene může být způsobena poškozením nebo zraněním některé struktury kloubu nebo řadou dalších stavů postihujících koleno. Kromě bolesti se může objevit otok a zarudnutí kloubu, omezení pohybu, nestabilita a pocit viklavého kolena.

K poškození a onemocnění pohybového aparátu může přispívat sedavý způsob života, obezita, nečinnost a nedostatečné cvičení.

Poranění kolene jsou běžná při profesionálním i rekreačním sportu a v 75 % případů se jedná o poranění způsobená meniskem samotným nebo v kombinaci s jinými strukturami kolene.

Pokračování na další straně