Podělte se o tuto modlitbu!

Ochraňuje nás, Pane!

Když se mladí lidé rozhodnou založit rodinu, navzájem si slibují, že se za žádných okolností nerozejdou a budou se vždy podporovat.

V moderním světě však rodiny často kvůli nedostatku světské moudrosti při sebemenších sporech a přestupcích řeší problémy rozvodem. Zázračná modlitba za rodinu „Blahoslavená Panno“ pomůže tuto situaci vyřešit k záchraně manželství.

Aby se zajistilo, že se rodina stala šťastnější a úspěšnější, měla by se zázračná modlitba za rodinu číst 40 dní v řadě. Modlit se kdykoliv během dne, kdy to vyžaduje duše a okolnosti.

článek pokračuje na další stránce…