Modlitba pomáhá řešit tyto problémy:

  • usmířit manžele a vyřešit jejich konflikty;
  • odvrátit nebezpečí rozvodu;
  • naplnit rodinu láskou a harmonií;
  • někdy dokonce pomůže k vyléčení tělesných onemocnění a zabraňuje náhlé smrti rodinných příslušníků.

Text modlitby k obnovení a zachování rodiny zní takto:

„Blahoslavená Panno, vezmi mou rodinu pod svou ochranu, vezmi do svého srdce i mého manžela (moji manželku) a zajisti nám klid, lásku a zachování všeho dobrého. Nedovol nikomu z mé rodiny, aby od nás odešel, a ochraňuj nás od nevyléčitelných nemocí a předčasné a náhlé smrti.

A náš dům a všechny co v něm žijí, ochraňuj před ohněm, před útoky zlodějů a dalších neštěstí a živlů a ďábelského klamu. A my budeme blahořečit Tvé Svaté Jméno vždy, dnes i jindy až na věky. Amen.“

Zázračná modlitba za rodinu je považována za velmi zvláštní text pro všechny pravoslavné křesťany.

Koneckonců, rodina je nejcennější a nejzbožnější věc, kterou potřebujete opatrovat a chránit. A s Boží pomocí lze překonat všechny problémy a těžkosti.

Kéž vám Pánbůh žehná! Rozšiřujte tuto modlitbu!

Určitě se o ní podělte se svou rodinou a přáteli!