Mozek je nejdynamičtější orgán v lidském těle. Například v prvních letech života může dětský mozek vytvořit až 1 milion nových interneuronálních spojení a ve věku 6 let se objem mozku zčtyřnásobil, což je asi 90 % mozku dospělého.

Do 35 let se frontální lalok (frontální lalok) stále vyvíjí , tato oblast mozku je zodpovědná za plánování, sebekontrolu a další organizační funkce.

Odborníci tvrdí, že stárnutí začíná ve věku 39 let. Od tohoto věku mozek postupně zmenšuje svůj objem o 10 %. Každý den zemře v mozkové kůře asi 85 000 nervových buněk.

Kromě poklesu hustoty šedé hmoty se snižuje i hustota hmoty bílé – nervových vláken, která jsou zodpovědná za interakci mezi hemisférami mozku a rychlost zpracování informací. V důsledku toho klesá duševní aktivita.

Někteří odborníci se domnívají, že stárnutí by mělo být vnímáno jako forma nemoci. Jiní věří, že „program smrti“ je geneticky zakódován v lidech a že mutace v neuronech a dalších buňkách je přirozeným zákonem generační změny . Jednoznačná odpověď však v gerontologii zatím neexistuje.

Jak můžeme udržet náš mozek svěží a živý ve stáří? Zde je několik způsobů, jak můžete pomoci:

Pokračování na další straně