Mnoho lidí v dnešní době trpí vysokým krevním tlakem již od poměrně raného věku.

Dalo by se říci, že vedle ostatních onemocněních jako rakovina či cukrovka, se i toto onemocnění stalo jedním z civilizačních.

Kde leží příčiny vysokého krevního tlaku?

Příčiny jsou různé, ale ve většině případů to má na svědomí uspěchaný životní styl, stres a na to navazující špatné stravování.

V případě, že člověk konzumuje nezdravé potraviny jen čas od času, jeho zdraví by to nepříznivě ovlivnit nemělo.

Pokud ale těchto prohřešků přibývá a stávají se pravidelností, časem škodlivých látek v těle narůstá a následně to vyústí do zvýšeného krevního tlaku.

Ten může být příčinou velkého množství souvisejících zdravotních problémů jako jsou například bolesti hlavy, nespavost, podrážděnost a podobně.

Možné následky onemocnění

Při dlouhotrvajícím zvýšeném krevním tlaku později může dojít i k vážnějším komplikacím jako je infarkt nebo mozková mrtvice.

Obě z těchto onemocnění mohou mít za následek v lepším případě výrazné snížení kvality života a v nejhorších případech vedou až k smrti člověka.

Vysoký krevní tlak je zákeřný v tom, že často nemá žádné příznaky a tak jediným způsobem, jak ho zjistit, je dát si tlak změřit.

V pozdějších stádiích se může projevovat různě, například:

  • bolestmi hlavy
  • pocity slabosti
  • závratěmi
  • červenání
  • závaly tepla
  • problémy s viděním
  • hučením v uších

Jak řeší problémy konvenční medicína

Odpovědí konvenční medicíny na snížení krevního tlaku bývá podávání statinů nebo kyseliny saliciové (složka acilpirínu). Problémem však je, že tyto léky neřeší problém, jen zmírňují příznaky.

Vysoký krevní tlak vzniká tehdy pokud jsou cévy zanesené usazeninami, které blokují průtok krve.

Z fyziky je mnohým známo, že pokud se zúženým průměrem trubice má přepravit stejný objem tekutin, pak veličina která se musí zvýšit je tlak. Současně se vznikem usazenin v cévách dochází ke snížení pružnosti cév.

Samotný vysoký krevní tlak by nebyl až takový problém. Pokud se však k tomu přidruží snížena elasticita cév, pak hrozí jejich prasknutí.

V případě, že tak nastane v srdci nebo v mozku, následky mohou být fatální.

Kromě samotného ředění krve statiny zabraňují jen vytváření krevních sraženin, které by mohly cévy zablokovat a vyvolat infarkt nebo mrtvici, konvenční medicína řeší vysoký krevní tlak pomocí pár dalších metod.

Mezi ně patří například léky snižující srdeční frekvenci, případně léky na umělé (a pouze dočasné) zvýšení elasticity cév.

Jak je patrné, takové řešení není vůbec ideální.

Opět se zde neřeší příčina ale jen následek. Krevní tlak se sice sníží, ale sníží se i průtok krve a s tím spojené zhoršené vyživování buněk kyslíkem a dalšími potřebnými látkami.

Na povrchu se sice taková konvenční léčba jeví jako úspěšná, ale pod povrchem dochází k degradaci zdravotního stavu, což později často vyústí právě k tak obávaným infarktům a mrtvicím.

Co nabízí přírodní metabolická medicína? – strana 2