CBD z konopí a jeho vedlejší účinky

Výzkumníci poukazují na to, že CBD je jako léčba onemocnění COVID-19 výhodnější než jiné léčby, protože negativní účinky požití složky u většiny lidí téměř neexistují.

CBD má jako potenciální preventivní prostředek proti koronavirus SARS-CoV-2 řadu výhod. Je široce dostupný, bez omezení přístupu, pokud je obsah THC <0,3%. Existuje několik způsobů požití a také potenciál pro inhalaci a podávání nosem.

CBD brání replikaci viru po vstupu do buněk a tak je pravděpodobně účinný proti variantám viru s zmutovanými hrotovými proteiny. Na rozdíl od léků jako Remdesivir či antivirové protilátky podání CBD nevyžaduje injekční podávání v nemocničních prostorách.

A nakonec, CBD je spojován jen s menšími vedlejšími účinky.

Studie však udělala důležité rozlišení, že ne všechen CBD se vytváří stejně a jeho složení dostupné na trhu se kvalitou velmi liší. Upozornili také, že THC může působit v rozporu s antivirovou účinností CBD, vylučuje tak možnou vhodnost marihuany jako podobné léčby.

Výzkumníci došli k závěru, že po podání optimální dávky CBD je nutný další výzkum metod, aby se plně otestoval příslib CBD jako léku na zastavení infekce SARS-CoV-2.

Pro úplné otestování slibného CBD jako léku na zastavení infekce SARS-CoV-2 budou zapotřebí další studie, které prozkoumají optimální způsob podávání CBD pacientům a také další klinické testy.

Jelikož rychlost odbourávání CBD v plazmě je u lidí podstatně nižší než u myší, navrhovali bychom raději přistoupit ke klinickým testům, než dělat preklinické studie na pokusných zvířatech.

Nezbytné zůstává stanovit koncentraci in vivo u člověka a optimální způsob a složení.

Důrazně varujeme před nutkáním užívat v tomto čase CBD v současně dostupných složeních jako prevenci nebo lék, zejména bez znalosti o nějakém důkladném randomizované testu s tímto přírodním produktem.

Toto je druhá taková studia spojující konopí s potenciálním potlačením infekce SARS-CoV-2, o které informovala stránka The Free Thought Project. V jiné studii, kanadské, výzkumníci zjistili, že určité kmeny konopí mohou zvyšovat odolnost vůči koronaviru.

Autor: Matt Agorist, Zdroj: wakingtimes.com