Jak fungují kanabinoidy při potlačování viru

Virus SARS-CoV-2 vstupuje do hostitelských buněk hlavně navázáním se povrchového virového proteinu zvaného hrotový na receptor lidské hostitelské buňky, takzvaný angiotenzin konvertující enzym 2 (ACE2).

Genom viru se potom přeloží do dvou velkých polypeptidů, které jsou štěpeny virovými proteázami MPro a PLPro, aby vytvořily proteiny, požadované na replikaci, hromadění a pučení viru.

Podle Rosnerové a jejích kolegů některé studie uváděly, že určité kanabinoidy mají, byť omezené, antivirové účinky proti viru hepatitidy C a jiným virům.

Podle studie tentýž metabolit, který léčí epilepsii -7-OH-CBD – pravděpodobně zastavuje v počátečních fázích i infekci SARS-CoV-2 a u lidí je spojován s nižším rizikem infekce koronavirus SARS-CoV-2. Podle výzkumníků dávají tyto výsledky příslib, že složky konopí by mohly v budoucnu potlačovat jiné virové infekce.

Podstatné, přibližně desetinásobné snížení rizika infekce SARS-CoV-2 v jejím počátečních stádiích u pacientů užívajících FDA schválen CBD, upozorňuje na potenciální účinnost tohoto léku v boji s infekcí SARS-CoV-2.

A nakonec, schopnost CBD potlačovat replikaci MHV přináší možnost, že by CBD mohl být účinný proti novým patogenním virům, které se objeví v budoucnosti.

článek pokračuje na další stránce..