– může být infikován v přírodních podmínkách, protože rezervoárem infekce je písek nebo říční bahno;
– po vytvoření toxinu došlo k moření, protože sůl toxin nezabije, ale pouze potlačí reprodukci infekce;
– spotřebitel si není vědom nekvalitních podmínek skladování nebo přepravy: dlouhodobé skladování zraněných ryb na zemi, přeprava volně ložená, bez kontejnerů.

Pokud se přesto rozhodnete pro nákup sušených ryb, lékaři radí dát přednost osvědčeným produktům.