Rodiče chtějí vždy chránit své děti před nebezpečím, ale někdy davají přednost pohodlí před zdravím.

Mnozí lidé jsou tak zvyklí na určité stravovací rutiny, že si ani neuvědomují, jak může jejich chování ohrozit nejen je samotné, ale i jejich děti.

Mezi jednu z nejpopulárnějších potravin u nás patří párky, které v sobě ukrývají pro zdraví velmi vážné riziko.

Co odhalily studie o konzumaci párků

Studie zjistily, že děti, které snědí více než 12 párků za měsíc, mají 9 krát vyšší riziko rozvoje dětské leukémie.

A to není všechno. Další studie zjistila, že děti, které konzumovaly párky jednou nebo vícekrát týdně, měli také vyšší riziko vzniku rakoviny mozku.

Studie zkoumala vztah mezi konzumací některých potravin a rizikem leukémie u dětí od narození po 10. rok života v jednom z okresů metropole Los Angeles mezi lety 1980 až 1987.

Závěrem této studie bylo, že existuje silný vztah mezi dětskou leukémií a dětmi, jejichž otcové jedli 12 a více párků měsíčně již před početím.

To demonstruje, jak stravovací zvyky rodičů během a dokonce i před početím dětí mají na jejich zdraví velký vliv.

Výzkumníci Sarusuza a Savitz studovali výskyt dětské leukémie v Denveru, USA.

Odhalili, že děti narozené matkám, které konzumovaly párky jednou nebo vícekrát za týden během těhotenství, měli až 2-násobně zvýšené riziko vzniku nádorů na mozku.

Co je příčinou škodlivosti párků? – strana 2

1
2
3