Jak ovlivňuje úmrtí našeho rodiče na naši psychiku

Mnoho výzkumů opakovaně potvrdilo, že ztráta rodiče může přinést některé důsledky, které budou negativně projevovat v naší psychice, emocích či oslabením našeho fyzického zdraví.

Samozřejmě, každý prožívá ztrátu rodiče jinak, a proto se tyto projevy mohou u každé osoby lišit:

– minulých zkušeností

– způsobů, kterými se vyrovnáváme se skutečností

– vztahu, který jsme měli se svým rodičům

– kultury a prostředí, v nichž žijeme

– okolností provázejících úmrtí rodiče

Výzkumy zabývající se úmrtím rodiče a jeho vlivem na pozůstalé

V roce 1970 byl proveden velký výzkum, který u 11 000 účastníků pozoroval dlouhodobé účinky úmrtí jejich rodiče. Přesněji, tento výzkum si dal za úkol zjistit, jak se úmrtí rodiče, které zažijeme ještě během dětství, bude projevovat v našem dospělém životě.

Účastníci tohoto velkého výzkumu spadaly do tří skupin: 1. osiřelé děti, 2. děti z rozvedených nebo nestabilních rodin a  3. děti, které žily ve fungující rodině s oběma rodiči.

Když skupina osiřelých dětí dosáhla věku 30 let, ve srovnání s oběma dalšími skupinami byla u nich zaznamenána statisticky vyšší nezaměstnanost.

Práce, kterou osiřelé dospělé děti na svých pracovních pozicích prováděli, byla neodborného charakteru s nižší přidanou hodnotou.

Kromě toho bylo v této skupině zaznamenáno i vyšší procento konzumace tabákových výrobků, častěji projevy chronické deprese a převládající pocit, že „v životě nikdy nedosáhnou to, po čem touží.“

Další z výzkumů se zaměřil výhradně na to, jak úmrtí svého rodiče vnímala a prožívala pozůstalá osoba, když byla ještě ve věku dítěte.

Podkladem pro tento výzkum bylo množství detailních záznamů a také důkladných a zdlouhavých rozhovorů s 37 účastníky výzkumu ve věku 20 až 80 let.

Prostřednictvím těchto záznamů a rozhovorů měli všichni účastníci možnost detailně vyprávět svou osobní zkušenost.

Jedno ze zjištění tohoto výzkumu bylo, že pokud se dítěti v období smutku po úmrtí rodičů nedostalo otevřené komunikace, podpory či stability v každodenním životě, poškození jeho emocionálního zdraví bylo v dlouhodobém horizontu horší.

Úmrtí rodiče může na pozůstalou osobu doléhat ještě 71 let ode dne úmrtí rodiče, a to v závislosti na tom, jak se pozůstalé osobě podaří vyrovnat se zármutkem.

Pořádná podpora ze strany blízkých, komunikace a udržování aktivního způsobu života jsou všechno důležité předpoklady, které mohou trápení a bolest po ztrátě rodiče výrazně minimalizovat.

Zajímavostí je, že i pohlaví hraje roli při tom, jak osoba vnímá ztrátu svého rodiče. Průzkum provedený na 8 865 dospělých osobách dospěl k závěru, že se smrtí otce se těžší vyrovnávají synové, a naopak, dívky nesou těžší smrt své matky.

Pokračování na další straně…

1
2
3
4