• Podle studie zveřejněné v roce 2005 v časopise Jilin Medical Journal má okra příznivý účinek na onemocnění ledvin. Účastníci studie byli rozděleni do dvou skupin — jedna vedle konvenční léčby užívala i okru a druhá podstoupila pouze běžnou lékařskou léčbu. Studie trvala šest měsíců, a zatímco skupina podstupující pouze tradiční léčbu nezaznamenala žádné změny, u účastníků užívajících okru došlo ke snížení hladiny kyseliny močové v krvi a obsahu bílkovin v moči. (zdroj)

• Studie zveřejněná v časopise Saudi Pharmaceutical Journal se zabývá schopností okry chránit před onemocněním jater. Bylo zjištěno, že okra díky svým antioxidačním účinkům chrání játra před poškozením způsobeným chemickými látkami. Studie dále zjistila, že okra má výrazné antioxidační a hepatoprotektivní vlastnosti, podobně jako mléč zelinný a ostropestřec. (zdroj)

• Studie publikovaná v časopise Journal of Pharmacy & Bioallied Sciences zjistila, že výtažek z okry může sloužit jako ochrana před diabetem. U krys s diabetem užívajících okru byl zaznamenán pokles hladiny cukru v krvi a normalizace lipidového profilu.

Řada studií prováděných in vitro a in vivo potvrdila schopnost okry snižovat hladinu glukózy v krvi díky vysokému obsahu rozpustné vlákniny. Proto se okra tradičně užívá jako alternativní lék na diabetes. (zdroj)

• Rovněž bylo zjištěno, že okra může pomáhat při léčbě rakoviny. Byla prokázána její schopnost působit na nádorové buňky při rakovině prsu, avšak zatím pouze v předběžných laboratorních studiích.

Konkrétně se přišlo na to, že nově objevený lektin (druh proteinu, který je schopen se vázat na buněčné membrány) obsažený v okře měl při pokusech in vitro skutečně schopnost hubit buňky lidského karcinomu prsu – přesný podíl takto zahubených buněk byl 72 %. (zdroj)

• Výzkumy dále ukázaly, že okra má také schopnost působit proti depresi. Ačkoli různé účinky na náladu byly prokázány u řady druhů ovoce a zeleniny a některé látky (flavonoidy a quercetin) mají prokázanou schopnost náladu zlepšovat, okra na tomto seznamu dlouho chyběla. Její účinky na náladu zkoumali vědci z Lékařské Univerzity v Mazandaranu.

Výsledky jejich výzkumu ukazují, že extrakt ze semen okry výrazně zlepšuje náladu a v některých případech je jeho účinek srovnatelný s běžně užívanými antidepresivy. Pozitivní účinky okry na náladu lze pravděpodobně připsat vysokému obsahu fenolu a flavonoidů. (zdroj)(zdroj)

Když se dostanu k vědecky potvrzeným informacím, které osvětlují znalosti našich předků a starověkých kultur, nikdy mě to nepřekvapí. Podobně je tomu i v kvantové fyzice, astronomii, zdravovědě a spirituálních naukách, kde je moderní pojetí „pravdy“ často v souladu s učením našich předků.

Pokud se vědě podaří vysvětlit léčivé účinky přírodních substancí, je to velmi přínosné, protože tato oblast zkoumání byla po mnoho let zanedbávána.

V současnosti zcela převládá léčba pomocí chemických látek a farmakologických prostředků, což je možná jeden z důvodů stoupajícího výskytu chronických onemocnění.

Nechť je strava tvým lékem a léky tvou stravou.“ – Hippokrates