Obvyklé elektromagnetické škály, které jsou uvedeny v učebnicích fyziky, v příručkách, se zvýšily o tři oktávy v infračerveném rozsahu a o tři oktávy v ultrafialovém záření.

Dostali jsme se o šest oktáv výše.

To se objevila hmota, která až do roku 2013 nebyla, z různých důvodů se neobjevila, ale nyní se projevuje a fyzická zařízení ji mohou zaregistrovat.

Ještě jeden další objev, až do roku 2013 to vědci věděli a děsili nás, že naše sluneční soustava se pohybovala do černé díry.

Vědci z Novosibirsku uvádějí, že vstupujeme do oblasti zcela neznámých energií, které nikdy předtím neexistovaly, a není jasné, co se stane dál.

A teď není žádná černá díra!

A je to astrofyzikální objekt, který zmizel. Ve středu naší galaxie teď není žádná černá díra.

Vědci byli velmi vyděšeni, tento objev byl klasifikován a zmizel z internetu dva měsíce po oznámení. Na internetu existovala webová stránka „Membrána“, kde vědci zveřejňovali své nálezy, nyní tento e-časopis už neexistuje. (V černé díře přestal existovat).

Co se stalo? Ukázalo se, že černá díra – to jsou dveře, kterými jsme prošli, a dveře se zavřely.

Ale namísto černé díry se objevil jiný objekt, je to také vědecký objev, již v roce 2014 a nazývá se Magnetar.

Pulzující hvězda, ale ne Pulsar. Tato hvězda vyzařuje do všech směrů kapalné magnetické pole. Jedná se o druh látky, která dosud nemá žádný název (není to plazma). Je to inteligentní látka, skládá se z granulí. Granule jsou malé, na úrovni elementárních částic, a velké, například velikosti Země.

Nejprve byl Magnetar zachycen v rádiovém spektru v březnu 2014 a začal být sledován a v květnu byl spatřen.

Podle kosmických standardů je to kolosální doba. Obvykle slyšíme nebo vidíme, to znamená, že je mozek připraven přijmout tyto informace.

Tak jsme se ocitli na prvních stupních jiného energetického pole, ve skutečnosti „na onom světě“, a k tomu vám blahopřejeme!

Frekvence jsou jiné a organické látky také, neměli byste se tím nechat v žádném případě vyděsit, naše těla se sami otevírají.

A náhle se Magnetar rozsvítil modře (až do května 2014 nesvítil).

V roce 2005 objevili vědci v oboru neurofyziologie v hipokampu člověka část, která se nazývá locus coeruleus. Je známá již dlouho, ale nebyla jí věnována zvláštní pozornost, no člověk toho v mozku má spoustu…

Samotný lidský mozek je černá skříňka.

V létě roku 2014 se tento locus coeruleus v mozku rozsvítil všem.  Hipokamp se promítá do života a řídí život člověka na astrální úrovni a výše. Tuto modrou barvu uvidíte někdy, když přimhouříte oči, jako stříbrnou svatozář nad hlavou. Toto je nové organické tělo a pulzuje v souladu s magnetickým polem.

Je to jednotný systém, mají jednotný základní rytmus − valčík.

Základním rytmem vesmíru je také valčík, v různých verzích, v různých oktávách. Oktáva, v níž vykonávají valčík locus coeruleus a Magnetar ve středu galaxie, pracuje v nové škále, včetně tří nových oktáv.

Ukazuje se, že energetické spektrum nového vodíku je zcela odlišné od spektra starého vodíku.

Toto spektrum je ultračervené, hlubší než infračervené. Právě toto spektrum se stalo vůdčím. Žijeme a nevíme, že vnímáme úplně jiná energetická spektra. A toto vše vstupuje do vědomí člověka.

Nastal čas, o kterém nám říkali − budete žít v astrálním světě a tam se vše řídí myšlenkou, když se vám zachcete  − posunete židli, zachce se vám – a vzlétnete… Ale zatím jsme takové koncentrace myšlení a sebepoznání nedosáhli.

V souvislosti s tím se objevily různé fenomény…

První základní fenomén – svit svatozáře, před Přechodem byla zlatý (svatozáře svatých na ikonách …) a měli je pouze Mistři, protože kolem Země bylo velmi tvrdé magnetické pole, tak tvrdé, že drželo naši genetickou strukturu. A nyní toto pole ve skutečnosti přestalo být tuhé, to znamená, že existuje, ale je zcela odlišné.

Je velmi měkké a jemné, ale přesto velmi silné jako pavučina, kterou když se snažíte roztrhnout, je silnější než ocel.

A podobnou strukturu má nové magnetické pole.

Všichni jste slyšeli termín jako Akasha, to je Zlatá struktura, která se nazývá Proteus, a Blavatskaja ji také zmiňuje.

Tento Proteus prošel reinkarnací. Stal se tak novým nervovým systémem, který je nyní nasycen světlem Protea.

Máme i jiný nervový systém, přestali jsme vidět trojrozměrně, máme jiné oči.

Během posledních tisíciletí let před Přechodem, nejméně 26 000 let, jsme všichni měli v očích tak zvané slepé místo.

Tento zrakový nerv, který vstupuje hluboko do lebky, se uzavřel jakousi proteinovou tkání jako záslepkou. Toto zaslepené místo pokrývalo tři čtvrtiny našeho sférického vidění. Černou díru nevidíme, a protože mozek vyrovnává různé nuance, vytváří iluzi, že vidíme všechno.

Nicméně přítomnost slepé skvrny nám umožnila žít v trojdimenzionálním prostoru, omezeném, tvrdém.

To byla podmínka experimentu. Museli jsme prozkoumat pevný plán a tento úkol jsme splnili.

Teď jsme přešli na „onen svět“, náš experiment byl bezpečně dokončen a toto slepé místo se začalo rozplývat a z našeho vnímání mizet a nyní máme přístup k vnímání multidimenzionality.

Jedná se o objev planetární škály a zaregistrovali to vědci všech zemí.

Změnil se Thymus, endokrinní žláza, která je sama o sobě velmi sakrální. Uváděla ji i Jelena Blavatskaja a Roerichové.

Teď žije stejný Proteus v Thymusu. Zde je lokalizován a potom se rozběhne všemi našimi tenkými nervovými kanály. Sluneční i měsíční meridiány – to vše je zde zahrnuto, i ty se staly něčím jiným.

A Proteova imunitní kontrola se změnila, jestliže dříve byl tento imunitní systém formální, teď sleduje každou lidskou myšlenku – a to je důležité – jde o schopnost myslet!

Hlavně se napřed zamyslete. Všechno se děje tady a teď, a hlavně je jasné, proč…

Další změna v organismu − tělo mandlového tvaru. To je také v oblasti hipokampu, mozečku.

Přechází k vědomému vnímání. Před Přechodem to byl „dům strachu“ s pravidly limbického systému. A limbický systém je „bij“ nebo „utíkej“, jako u zvířat.

Nyní odpovídá úrovni buněčného mechanismu. Namísto „bij“ nebo „utíkej“ se začíná objevovat vědomé vnímání aktuálního okamžiku. Myslet. Nesedět a nebát se, ale přemýšlet: jak tam bude?

Teď se vše děje postupně: přijdu a vypořádám se s tím. Žít tady a teď.

Nepotřebujeme vědět, jak to dělat, naše nová organika to dělá sama.

Nemeditujete, nejíte pouze vegetariánskou stravu, žijete tak, jak jste žili, a organika se mění sama. To znamená, že vaše vyšší já vydalo povolení změnit tuto situaci, povolení změnit vaše současné vědomí. Nechcete vědět, jak k tomu dojde?

Toto je Boží dar. Dříve jsme byli zodpovědní za své činy a teď se naučíme zodpovídat za své myšlenky!

Staré neuronové svazky zaniknou v mozku. Jak se to projevuje v každodenním životě? Staré svazky neuronů jsou všechny materializované návyky, které vstoupily na úrovni autopilota do naší krve, těla; vše, co děláme mechanicky (vzali jsme si sirky, postavili konvici na čaj, zapálili plyn…)

Všechno, na co jsme si od dětství zvykli a už si to neuvědomujeme, je ale materializováno, často něco děláme a ani to nevnímáme.

Nyní přichází pseudoztráta paměti, nastane, když člověk není vystaven žádnému vnějšímu vlivu.

Například sedíme na lavici nebo doma v klidu a najednou − nepamatujeme si vůbec nic… Trvá to chvíli, 3−5 sekund, a vy se znovu vrátíte do současného života. Ale zároveň se vám vypnuly staré balíčky starých myšlenek.

Nebo například: staré dětské zvyky, které již nepotřebujete, jste dospělí a situace se nebude opakovat. V energetickém modelu byly ve struktuře mozku, ale teď se mozek od těchto starých návyků osvobodil.  (Naučili jste se chodit, sedět a mluvit.)

Teď už to nepotřebujete a je to velká energetická vrstva. Pseudozapomnětlivost − uvolňuje prostor pro něco nového. Zaplňuje se něčím novým a ve správném okamžiku prostě poznávám něco nového. Objeví se jasnozřivost.

Před Přechodem jsme to tak neměli, museli jsme si projít školou, získat zkušenosti, získat znalosti − a nyní se zkušenost objevuje sama, jako dar!

Až do určitého okamžiku nevíte, čím disponujete, ale v potřebné situaci začnete používat již připravené zkušenosti. Šetříte čas, šetříte síly a ještě všechno možné další…

A vidíte situaci nejen z jedné strany, ale z několika stran najednou, a nevidíte ji s úmyslem odmítnout ji, ale jednoduše jako informaci.

Pro sebe ji přijměte, protože pokud máte pseudozapomnětlivost nebo něco podobného, jako je skleróza, přijmete to docela klidně a budete vědět, že to není nemoc, ale Planetární Přechod.

A to je jen první fáze

Čas se změnil, energie se změnila, naše vnímání se změnilo a my jsme se stali multidimenzionálními bytostmi, které byly původně koncipovány všemi vyššími silami.

Existuje mnoho objevů o našich myšlenkách, například existuje spojení mezi depresí a osteoporózou − celá řada objevů pochází z Jeruzalémské univerzity.

Čím více je člověk depresivní, tím více měknou jeho kosti.

Charakteristickým rysem naší doby je, že sami můžete vyrábět léky a to co potřebujete.

Například: vezměte láhev, nalijte do ní vodu z kohoutku nebo svěcenou nebo ionizovanou, jakoukoliv. Vezměte si kus papíru a napište si − to je můj lék na depresi, zotavím se rychle. Napište to a dejte pod nádobu a položte si ji pak do záhlaví své postele.

Nezapomeňte, že toto vše musí být provedeno se smyslem pro humor, ráno po probuzení ji vypijte. Voda současně mění strukturu. Takové experimenty již byly učiněny, vzorek struktury vody byl testován − ukázalo se, že je to jiná voda, vše závisí na hloubce vědomí, na víře.

Všechno se děje na úrovni dětského vnímání − čím jednodušší máte vztah k současné realitě, tím rychleji a lépe se to podaří.

Víte, že smích mění vědomí? Prostý, jako dětský smích, vede k uvědomění, to jsou stejné vibrace, které rezonují s modrým Magnetarem uprostřed galaxie.

Když se usmějete, budete v souladu s vesmírem.

Všimli jste si, že v ulicích se objevilo mnoho umělců? Snaží se dostat lidi z jejich ulity.

Usmívejte se na sebe před zrcadlem!

Svět se ve skutečnosti během kvantového přechodu rozdělil − na ty, kteří potřebují hmotnou evoluci − žít v materialismu, žít v násilí, v negativismu (pít, kouřit) − přešli do jiné materie. Přešli na svoji úroveň vědomí. Nyní jsme jako na vahách − mezi námi jsou lidé různí: takoví i onací…

Existují ti, kteří si vybrali jinou cestu, jinou úroveň vědomí, cestu evoluce.

Ti, kteří odcházejí, zůstanou ve svých myšlenkách, protože pro ně znamenají všechno – samé hlouposti, nebudou už přemýšlet, pro ně je snazší všechno kolem sebe ničit, než myslet…

Mají další nápady a akce.

A my máme zase jiné akce, dochází k fyzikálně psychologickému momentu − přestáváme se navzájem vidět.

Začalo to tím, že můžeme chodit kolem sebe, aniž bychom si někoho všimli a bylo nám to nepříjemné.

Jedná se o rozdělení reality − někteří vlevo, jiní napravo.

Ti, kteří si vybrali duchovní evoluci, budou myslet, dříve než by si to rozmysleli.

Nejprve se spálíme a pak získáme zkušenosti.

Jak používat Boží dar? Pro začátek stačí prostě znát.

Nabíjejte se vodou místo léky. Například − na bolesti na patě nebo bradavice. Na mytí nádobí. Napište si to na kus papíru, dejte pod sklenici s vodou a dejte si ji na noc do záhlaví postele, ráno ji vypijte.

Tak to dělal léčitel Čumak a teď to mohou dělat všichni.

Existuje kouzelná věta: v mém životě se mi podaří… (vyslovte své přání) snadno a elegantně!

To není afirmace, nemusíte ji opakovat dlouhou dobu − všechno se děje snadno a rychle, řekněte si to a dejte se do práce…

Nejdůležitější je cítit to, co říkáte, abyste se naučili důvěřovat vesmíru.

A začít každodenním životem… pozdravte třeba šváby! V mém reálném životě nejsou švábi.

Lze to aplikovat na vztahy s dětmi, pro dobrý pocit, při jednání se státními institucemi, ve veřejné dopravě, při získávání informací, při nákupu toho, co je nezbytné…

Experimentujte!