Každý si stále pamatuje očekávání roku 2012, strach z nejistoty, očekávání katastrof, kterými nás děsili… Změna proběhla, ale ne tam, kde se očekávalo… Planeta začala žít v jiné dimenzi.

V roce 2003 začal experiment, který trval deset let − až do roku 2013. Nukleární vědci po dlouhé desetiletí pracovali s atomem vodíku – protonem. A nakonec potvrdili neuvěřitelné: proton se zmenšil, pak opět nabyl svého běžného objemu a jeho částice pulzovala!

Zpočátku si vědci mysleli, že se ve svých výpočtech mýlili, že se proton změnil pod vlivem jednotlivých částí zvenčí. Ale nakonec byli i největší skeptici nuceni přiznat: proton získal nový význam. Bylo zjištěno, že částice protonu se zmenšila o 4 %.

Svět po kvantovém přechodu

Všechno se změnilo − jeho rychlost, rotace, směr, průměr. Na první pohled si řeknete − že by se proton změnil, to je ale pěkná hloupost! Ale za ním „šla“ veškerá organika, protože se skládá z vodíku. Změnila se hustota hmoty. (Levashov napsal o vlastnostech hmoty, že se přesuneme do jiného prostoru, kde bude více světla).

Za protonem se pohybovaly i ostatní částice a to, co jaderná fyzika považovala za neotřesitelné, se ukázalo v úplně jiné podobě, v cizí. Jako bychom byli mimozemšťané a dostali se na jinou planetu.

Zákony, které byly zavedeny před rokem 2013, náhle přestaly fungovat, protože hustota hmoty se změnila.Tato obrovská práce mnoha laboratoří vědeckého světa donutila vědce z celého světa, aby se spojili a zapomněli na všechny spory.

Asi deset předních institutů atomové fyziky, reaktorů, laserové techniky se všechny navzájem přesvědčovaly o správnosti, ale všechny dospěly k jedné nové velikosti atomu vodíku.

Soudě podle zákonů trojrozměrného světa je to nemožné, nicméně fyzika začala zveřejňovat svá měření. To potvrzují astrofyzikální výpočty multidimenzionality našeho prostoru.

Žijeme v jiné dimenzi!

Došlo ke kvantovému přechodu, částice přešla z jedné úrovně energie na jinou energetickou úroveň, přitom se chovala jako neutronová hvězda − byla velká a zmenšila se.

Představte si, že žijeme na jiné planetě, proto všechny zákony začínají pracovat jinak. Vědci se s tím setkávají na každém kroku. Naše zákony jsou světem minulosti!

Leden až březen 2013 byly bohatými na radikální vědecké objevy v astronomii a astrofyzice, které se rodily jeden za druhým.

Německý teleskop Spitzer, který je na rozdíl od slavného Hubbleova teleskopu o několik řádů přesnější, letí po oběžné dráze Země a zaregistroval ultračervené (známe infračervené záření, a teď máme ultra − nový fyzikální termín − což znamená ještě více do hloubky hmoty) galaxie, které jsou 60krát jasnější než obvykle.

Tento objev vznikl spontánně. Posuďte sami, ještě v prosinci 2012 neexistovaly a v lednu 2013 se objevily ze dne na den.

Tak to ale nebývá! Buď tam jsou anebo nejsou…, to znamená, že během těchto 24 hodin došlo k něčemu, co změnilo svět?

článek pokračuje na další stránce..