1. Protože jsou nezralí

Muži často nejsou dost zralí na to, aby plně pochopili, že na jejich nevěru se nakonec téměř vždy přijde, a že to bude mít ničivé následky.

Například takové, že ublíží své partnerce, rodině a že mohou přijít o ženu, kterou milují.

2. Protože si nejsou jisti sami sebou

Mohou mít pocit, že jsou příliš staří či mladí, příliš hloupí nebo oškliví, aby je někdo mohl chtít.

Pro nevěru se rozhodnou proto, aby od jiných žen získali potřebné chybějící ujištění a aby měli pocit, že jsou ceněni, žádáni a přitažliví.

3. Protože si chtějí zachránit manželství

Je mnoho mužů, kterých nelze nazvat dobrými mluvčími. Když mají se svojí partnerkou problém a nevědí ho vyřešit, považují za mnohem moudřejší hledat útěchu někde jinde.

Možná se ve svém vztahu cítí neštastní  nebo uvězněni, ale nechtějí ublížit svým partnerkám rozchodem.

Muž doufá, že se z jeho partnerky nakonec stane žena, která mu dá to, co chce.

Pokračování na další straně…