Ženy často přemýšlejí nad tím, co vede muže, který miluje svou manželku nebo přítelkyni k tomu, aby ji podvedl. Zkusme spolu prozkoumat možné důvody nevěry.

Není nic horšího než cítit se podvedeni nebo oklamáni někým, koho milujete. Lidé, které někdo podvede, často pociťují hněv, frustraci, zklamání a jsou velice smutní. Za tento čin jsou vinné obě pohlaví, ženy i muži.

Co o podvádění říká statistika

Statistická data ukazují, že je mnohem pravděpodobnější, že své manželky, přítelkyně nebo partnerky podvedou muži než opačně.

Ženy jsou extrémně citlivé a když se cítí podvedené, nesmírně trpí. První věc, která jim obvykle napadne, když se jim něco takového stane, je: „Proč muži podvádějí své ženy? Proč se mi to děje?“

Když jsem na univerzitě studovala psychologii, měla jsem o tomto jevu napsat diplomovou práci. Když jsem chtěla zjistit nějaké důvody, proč muži podvádějí ženy, musela jsem samozřejmě provést výzkum. Tehdy jsem však byla ještě příliš mladá a nezkušená, a tak jsem tuto problematiku neviděla jasně.

Dnes, asi pět let po promoci, pociťuji mnohem větší odvahu vyjádřit své názory ohledně vztahů a důvody, proč muži podvádějí ženy.

Vztahy nejsou jednoduché. Leckdy je může zničit nevěra a pravdou je, že většina mužů, kteří svou partnerku podvedou, ji přesto milují.

Otázka tedy zní, proč to dělají ženám, které milují?

Je jasné, že příčina nemusí být stejná, avšak uvádím několik univerzálních důvodů mužské nevěry:

Pokračování na další straně…