Téměř 80 % příznaků se objevilo mezi čtyřmi týdny a jednou hodinou před zástavou srdce.

Z těch, kteří měli příznaky, 56 % pociťovalo bolest na hrudi, 13 % potíže s dýcháním, 4 % závratě, mdloby nebo bušení srdce.

Průzkum také zjistil, že 53 % mělo příznaky před zástavou srdce.

Výzkum má však některá důležitá omezení. Za prvé, zjištění naznačují, že každý muž středního věku s bolestí na hrudi nebo dušností by mohl mít infarkt, ale není tomu tak.

Studie také nebrala v úvahu prevalenci symptomů mezi zájmovou populací.

Například v kohortě jednoho milionu mužů středního věku, kolik jich za měsíc zažije bolest na hrudi nebo dušnost?

I když se příznaky objeví u 50 000 mužů, kolik z nich následně dostane infarkt? Samozřejmě ne všech 50 000.

Navzdory tomu výsledky naznačují, že je důležité věnovat pozornost příznakům, které mohou infarktu předcházet, a především při podezřelých příznacích vždy konzultovat lékaře.