Nový výzkum ukázal, že infarkty nejsou vždy náhlé a neočekávané.

Obvykle se předpokládá, že infarkt nastane náhle, ale to je zřídka. Kromě jedné komplikace, o které jste nevěděli, existuje mnoho varovných signálů, které mohou toto nebezpečí také předem naznačit.

Výzkum prezentovaný na výročním zasedání American Heart Association v Dallasu přináší přehled nejčastějších příznaků, které předcházejí infarktu u mužů. Mezi nimi bylo identifikováno 5 konkrétních:

  • bolest na hrudi
  • závrať
  • těžké dýchání
  • tlukot srdce
    – mdloby

Výzkum upozornil na běžné příznaky, které předcházely infarktu u 567 mužů ve věku 35 až 65 let.

Pokračování na další straně