Je tragické, že mladá dívka nedávno přišla o život poté, co prodělala plicní embolii, protože užívala antikoncepční pilulku. Dívka užívala nový lék právě před šesti dny. Každý si uvědomuje, že zodpovědná obrana je velmi důležitá, ale už méně, že některé způsoby mohou být zdraví nebezpečné až smrtelné.

Bohužel užívání hormonálních přípravků může u predisponovaných jedinců zvýšit riziko trombózy a embolie. Při trombóze má zvýšená srážlivost krve za následek vznik krevní sraženiny, která se přilepí a omezí průtok krve v místě vzniku, a k embolii dochází, když se tato krevní sraženina nebo její část dostane proudem krve jinam a zcela ucpe cévu. Srážlivost krve zvyšují i ​​léky obsahující ženské hormony, jako jsou antikoncepční pilulky, ale to nemusí vést k tragédii, pokud je zdravotník při předepisování léku opatrný.


Trombóza se vyskytuje nejčastěji v cévách dolní končetiny a v koronárních tepnách srdce, méně často se však může vyskytovat i v cévách fundu nebo dělohy. Nedostatek krevního zásobení a nedostatek kyslíku může vést k život ohrožujícím stavům, jako je srdeční infarkt, plicní embolie a mrtvice.

Pokračování na další straně