Sklenice nebo láhev?

Víno může pomoci, ale to neznamená, že byste měli k večeři vypít celou láhev. Důležitá je střídmost! Podle kliniky Mayo je pro zdravé dospělé lidi nad 65 let vhodná jedna sklenice.

Pro ty, kteří jsou mladší než 65 let, jsou to dvě sklenice. Standardní sklenice je 12 tekutých uncí piva, 5 tekutých uncí vína nebo 1,5 tekuté unce destilovaného alkoholu. (1 unce = 28,4 ml /britský převod/ – pozn. překl.)

Bylo prokázáno, že mírná konzumace alkoholu má následující výhody:

Snižuje riziko mozkové mrtvice.

Může snížit rizika vzniku cukrovky.

Snižuje riziko vzniku nebo úmrtí na srdeční onemocnění.

Studie zveřejněná v britském časopise Journal of Sports Medicine ukázala, jak může fyzická aktivita působit proti negativním účinkům užívání alkoholu. Autor studie Dr. Emmanuel Stamatakis studoval údaje z ankety o ochraně zdraví z Anglie a Skotska a poté rozdělil 36 370 účastníků do tří skupin.

Skupiny byly rozděleny podle těchto kritérií: lidé, kteří nebyli příliš aktivní, dále skupina s mírnou aktivitou a skupina těch, kteří se zabývali sportem pravidelně. Pak tým výzkumníků porovnal, kolik alkoholu spotřebovali lidé v každé skupině.

Na základě studia 5 735 úmrtí během posledních 10 let výzkumníci zjistili, že ve srovnání s celoživotní abstinencí je velká konzumace alkoholu spojena se zvýšeným rizikem úmrtí ze všech důvodů.

Konstatovali také, že čím více nápojů lidé týdně vypili, tím větší je riziko úmrtí na rakovinu.

Když pak porovnávali týdenní doporučenou konzumaci dospělých lidí, zjistili, že riziko úmrtí na rakovinu v důsledku konzumace alkoholu se takřka eliminovalo.

Nezapomeňte se podělit o tento článek se svými přáteli!