Výzkum prokázal, že když ve stáří vypijete pohár vína, uděláte pro své zdraví víc, než když si zacvičíte!

Určitě to vypadá podivně, ale několik studií to potvrdilo!

Výzkum nazvaný „Studie 90+“začal v roce 2003 analyzovat starší lidi. Účastníci tohoto výzkumu byli původně součástí jiné studie nazvané „Studium využití volného času (LWCS), která začala v roce 1981.

S využitím informací od těchto účastníků měl tým výzkumníků, kteří pracují na Studii 90+, zjistit: Co umožňuje lidem žít do devadesáti i déle?

Cílem výzkumu bylo:

  • Určit faktory spojené s dlouhověkostí.
  • Identifikace variabilních rizikových faktorů pro mortalitu a demenci.
  • Prozkoumat kognitivní a funkční pokles u stárnoucích lidí.
  • Studium epidemiologie demence u starších osob.
  • Studium klinických patologických korelací u starších osob.
  • Účastníci studie se dvakrát ročně podrobují neurofyziologickým a neurologickým testům.

článek pokračuje na další stránce…