Close up of fresh mowed grass in a lawn mower.

Pravidelné sekání trávníku je pravidelnou činností na zahradě, bez které se neobejdeme. Po nějaké době vytáhneme sekačku, posekáme zahradu a posekanou trávu pak vyhodíme na pole, do kompostu, na hromadu organického odpadu nebo do koše. Takto funguje koloběh návyků, ale možná vás nenapadlo, že posekanou trávu lze využít různými způsoby. Těmto alternativám se budeme podrobněji věnovat na následujících řádcích.

Hnojivo

Pokud necháte posekanou trávu na trávníku, rozpadne se a stane se hnojivem. Je však třeba dbát na to, aby tráva nerostla příliš dlouho! Uvádí se, že tímto způsobem můžete ušetřit až 25 % z celkového účtu za hnojiva. Tráva obsahuje přibližně 2 % draslíku, 1 % fosforu a 4 % dusíku. Rozklad trávy poskytuje potravu půdním bakteriím.

Pokračování na další straně