Někdy má člověk pocit, jakoby měl celý svět na dlani. Může to znít trochu povzneseně, ale dá se říci, že sami sebe v té dlani i opravdu máte.

Konkrétní body, které se na ní nacházejí, dokážou totiž zmírnit bolesti v jiných částech těla.

Pokračování na další straně…