Zkoušky dvou hlavních vakcín, které jsou v současné době používány, odhalují nejčastější nežádoucí reakce, které lze očekávat.

Mnoho lidí po celé Británii bude nyní důvěrně obeznámeno s jednou ze dvou vakcín – Pfizer / BioNTech a Oxford University / AstraZeneca. Po schválení Agenturou pro regulaci léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (MHRA) byly obě nasazeny ve velkém měřítku ve snaze urychlit konec pandemie. Objevující se důkazy naznačují, že očkování snižuje míru závažných onemocnění.

Stojí za zmínku, že všechny vakcíny a léky mají některé vedlejší účinky.

Tyto vedlejší účinky je třeba neustále srovnávat s očekávanými přínosy v prevenci nemocí.

Jak uvádí Public Health England, vakcína Pfizer / BioNTech byla hodnocena v klinických studiích zahrnujících více než 44 000 účastníků.

Nejčastějšími nežádoucími účinky ve studiích byly bolest v místě vpichu, únava, bolesti hlavy, myalgie (bolesti svalů), zimnice, artralgie (bolesti kloubů) a horečka; tyto byly hlášeny u více než jednoho z 10 lidí.

Pokračování na další straně

1
2