Jak odpouštění zlepší váš život

Než přejdeme na vliv odpouštění na naše tělo, řekněme si nejprve, co způsobuje, pokud zůstáváme naštvaní, frustrovaný nebo negativní ohledně nějaké situace.

Slavný doktor Steven STANDIFORD, hlavní chirurg pro Americké centra rakoviny, uvádí, že přechovávání negativních emocí vytváří chronický stav úzkosti.

en pak produkuje předvídatelný nárůst hladiny kortizolu a adrenalinu v krvi, které vyčerpávají produkci buněk zabijáků rakoviny. Jde o buňky, které jsou vaší ochranou před rakovinou

To znamená, že odmítání odpuštění vás nejenže může přivést k nemoci, ale vás v ní i dlouhodobě udržet .

Nedávná randomizovaná a placebem kontrolovaná studie s více než 83 onkologickými pacienty zkoumala jejich pocity odpouštění, pesimismu a akceptace sebe poté, co se zúčastnili kurzu samo-odpouštění.

Na kurzu se učili techniky jako jsou schopnost reflexe, expresivní psaní a podobně.

A hádejte co se stalo?

Pacienti, kteří se uvedeného kurzu zúčastnili, měli mnohem vyšší míru sebe-odpouštění, akceptace, osobního růstu a nižší skóre pesimismu ve srovnání s kontrolní skupinou.

Odpouštění vám umožní lépe vnímat sebe
Ano, rozumíte tomu dobře. Pokud odpustíte druhým, budete se i vy sami lépe cítit. Funguje to následovně …

Pokud nějakou starou vzpomínku vnímáte jako bolest, urážku či špatné zacházení, při pomyšlení na ni se začnete špatně cítit. Když na to myslíte, mívá to okamžité emocionální a fyziologické odezvy ve vašem těle.

Jde o následující odezvy:

zvyšuje se váš krevní tlak
tuhnou vám svaly
tvoří se v těle otoky
Experti varují, že jde všechno o příznaky stresu a úzkosti. Současné studie ukázaly, že lidé, kteří praktikují empatii a odpuštění, mají nižší stresové reakce.

Při zkoumání 1500 lidí, kteří dokázali odpustit křivdy, se zjistilo, že jsou více spokojeni se svým životem, zažívají méně stresu, nervozity a smutku.

Vliv odpouštění na spánek
Odpouštění také dokáže zlepšit kvalitu vašeho spánku .

Nedávná studie odhalila, že odpouštění mezilidských prohřešků je spojováno s lepším spánkem.

No a naopak, mrzutost, hněv či nepřátelské pocity vedou k horší kvalitě spánku.

Zdroj.domacaliecba