Naše tělo se v každém věkem věkovém stádiu vyznačuje jistými specifiky. Je přirozené, že organismus nepracuje v 40-tce stejně, jako když jsme měli čerstvých dvacet. Pokud však jde o ženy, tyto rozdíly mohou být natolik markantní, že naše tělo potřebuje, abychom mu v určitém věku začali více pomáhat. Nejjednodušším způsobem, jak to udělat, je prostřednictvím stravy.

Pokračování na další straně…