Výskyt lymfatických uzlin

Výskyt nádorů lymfatických uzlin se liší v závislosti na typu. Hodgkinův lymfom má vrchol mezi 14. a 30. rokem a vrchol ve věku nad 60 let. Nemoc postihne každý rok dva až tři ze 100 000 obyvatel, čili můžeme počítat s 200-300 novými pacienty ročně. Jeden charakteristický vrchol non-Hodgkinova lymfomu je ve věku kolem 40 let a druhý je ve vyšším věku, nad 60 let. Nemoc se vyvine u pěti až deseti lidí ze 100 000 ročně. Frekvence sekundárních lymfatických uzlin se liší v závislosti na základním onemocnění, tedy primárním nádoru.

Příčiny lymfatických uzlin

Příčina primárních nádorů lymfatických uzlin není vždy známa. 

Ze známých původců lze vyzdvihnout tzv. HTL virus (virus lidské leukémie T-buněk) , který je v našich končinách nakažen jen zřídka a ne vždy způsobuje onemocnění.

Rozvoj lymfomů může být také spojen s jinými viry, jako je virus Epstein-Barrové , ale může být vyžadován jiný účinek, aby to způsobilo lymfadenopatii. Nasvědčuje tomu například fakt, že zatímco v Maďarsku je většina lidí nakažena a rakovina se u nich nerozvine, v Africe způsobuje masově Burkittův lymfom. Zároveň je známo, že virus Epstein-Barrové spouští u pacientů po transplantaci proces, jehož výsledkem je lymfom. To může souviset s přebuzením imunitního systému těla, takže imunitní reakce se nemůže zastavit a přejde do přebuzení. To bylo také pozorováno u lidí infikovaných HIV: mají také vyšší riziko nehodgkinského lymfomu.

Rozvoj lymfomů pocházejících ze žaludeční sliznice je spojován s chronickým zánětlivým účinkem Helicobacter pylori , ale to také není samozřejmé. Riziko lymfomů zvyšují také některé vrozené stavy imunodeficience. Důvodem je, že tělo nedokáže zničit nádory, které v něm vznikají – proto musí být imunodeficientní pacienti neustále vyšetřováni na nádory pocházející z lymfatických uzlin.