Když přemýšlíme o zdraví našich zubů, první věc, která nás napadne, je zářivý úsměv a svěží dech, ačkoli některé zdravotní stavy mohou způsobit špatný dech bez ohledu na to, jak důkladně čistíme a používáme zubní nit. Ústní hygiena však souvisí s naším celkovým zdravím mnoha různými způsoby.

Například i když nemusíme automaticky spojovat zdraví zubů s kardiovaskulárním zdravím, špatná ústní hygiena je také spojena s vyšší mírou srdečních chorob. Kromě toho může stav úst naznačovat varování před dalšími zdravotními problémy, od nádorů po hypertenzi.

Odborníci tvrdí, že zvláštní pocit v ústech může být jedním z prvních ukazatelů demence. „Demence je porucha, která zhoršuje schopnost jedince pamatovat si, myslet nebo činit rozhodnutí,“ vysvětluje Jim Dunn, geriatrický klinický poradce a člen představenstva Senior Helpers.

Pokračování na další straně