Jak se však v evolučním procesu vůbec objevily?

Pokud si prostudujete naučné příručky a doktorské práce, zjistíte, že odborníci vypracovali teorie o genetických mutacích. Vše souvisí s tím, že se naši předkové pohybovali po planetě a žili na různých místech, kde ještě neexistovali „predátoři“ a „dravci“. Lidský organismus se přizpůsoboval různým způsobům stravování a infekcím a měnila se i krev. Někteří se domnívají, že krevní skupina IV vznikla proto, že aristokracie chtěla uzavírat manželství pouze s lidmi „zvláštního postavení“. Jejich rodina byla elitním klubem pro smetánku, kde se často vyskytovali bratranci a sestřenice z druhého kolena. A to neslo určité genetické charakteristiky rodiny, jako například chov určité skupiny nebo těch s Rh faktorem.

Která krevní skupina je nejkřehčí?

Bylo zjištěno, že mají ušlechtilou krevní skupinu IV a jsou zdravotně nejzranitelnější. Často se rodí s chronickými onemocněními, jsou náchylnější k nachlazení a virózám a hrozí u nich vyšší riziko, že budou zařazeni do kategorie špatných srážlivců krve. Statisticky je riziko úmrtí v důsledku ztráty krve u nositelů IV. skupiny mnohem vyšší, a to 28 %, zatímco u ostatních nositelů je to 11 %. Proto by všichni s aristokratickou červenou tělní tekutinou měli brát své zdraví vážněji.