Alzheimerova choroba je jednou z nejzáhadnějších nemocí. Přes jeho častý výskyt se zatím nikomu nepodařilo najít lék. Vědci však neustále hledají a izolují další faktory, které mohou přispět k progresi onemocnění.

Faktory ovlivňující vývoj Alzheimerovy choroby
Alzheimerova choroba je progresivní, nevyléčitelné onemocnění, které ničí neurony. Není možné určit jeden faktor způsobující onemocnění. Věk je považován za hlavní příčinu nemoci, i když genetické změny jsou také důležité. Vědci z celého světa se snaží lépe porozumět nemoci a faktorům, které ovlivňují její vývoj.

Alzheimerova choroba je nejčastější u starších osob – odhadované údaje ukazují, že Alzheimerova choroba postihuje 5 až 10 procent. pacienti nad 65 let a 50 procent. lidé starší 80 let. V současné době asi 250 000 trpí Alzheimerovou chorobou. Poláci, podle vědců se však toto číslo může v příštích desetiletích výrazně zvýšit.

Výzkum ukazuje, že lidé s nízkým vzděláním, kteří se vyhýbají socializaci, a ti, kteří jsou vystaveni toxickým látkám, pravděpodobně trpí Alzheimerovou chorobou.

Pokračování na další straně

1
2