Naučte se číst z dlaně! Co na vás prozradí čára srdce?

Každý člověk má na dlaních svůj jedinečný vzorek. Mnoho čar se krásně protíná a vytváří zajímavé obrazce. Estetika čar na rukou však hraje vedlejší roli. Koneckonců z dlaní se můžete dozvědět o sobě spoustu zajímavého!

Věštění z dlaně pomáhá nejen hlubšímu pohledu do duše, ale může také odpovědět na to, jak by se měl člověk chovat v určitých situacích.

Na dlaních je spousta různých zakřivených čar. Existují však tři hlavní, kterým se říká „cesty“: Cesta života, Cesta zdraví a Cesta duše.

Poslední čára otevírá dveře do světa lidského srdce. A právě díky její poloze na obou dlaních se člověk může o sobě dozvědět tolik, kolik toho nikdy předtím nevěděl.

Varianta č. 1

Čára srdce na levé ruce je výše než na pravé.

Takové uspořádání čar naznačuje, že člověk s touto dlaní má sklony k zamilovávání. Není však pro něj obtížné okamžitě pochopit, zda s tím či oním partnerem něco vytvoří nebo ne.

V tom mu pomáhá velká intuice a schopnost věnovat pozornost i těm nejmenším detailům.

Lidé s takovým uspořádáním Cesty duše mají vášnivě horkou povahu. Jsou vznětliví, ale velmi rychle se uklidní. Je příjemné s nimi komunikovat a neméně příjemné se s nimi přít.

Tito lidé jsou schopni uvádět silné argumenty a také se v konfliktních situacích chovat důstojně. Navzdory výše uvedeným charakteristikám lidé s podobnými dlaněmi neradi navozují kontroverzní situace a neradi se hádají.

Takoví lidé se zpravidla vdávají nebo žení pouze z velké a vzájemné lásky. Neodpouštějí cizoložství a sami nemají rádi intriky, právě proto si partnera pro život vybírají hodně pečlivě.

Je pro ně důležité, aby partner byl romantický, citlivý, snadno se s ním komunikovalo – aby byl stejný, jako jsou oni. Kromě toho se lidé s takovou čárou srdce po celý život spoléhají na pevné morální zásady. Od ostatních lidí očekávají totéž.

článek pokračuje na další stránce…