Rakovinou lymfatického systému mohou onemocnět jak lidé mezi 20 a 30 lety, tak i lidé nad 50 let. Příznaky lymfomu jsou často nespecifické, takže je snadné je zaměnit s jinými onemocněními. Jak se ukazuje, mohou se objevit i několik měsíců před stanovením přesné diagnózy. Zjistěte, jaké signály stojí za to věnovat zvláštní pozornost.

Lymfatický (lymfatický) systém zahrnuje lymfatické uzliny, mandle, slezinu, kostní dřeň a brzlík. Jeho primární funkcí je obrana těla před infekcí. Lymfatický systém je vystaven rozvoji lymfomů, mezi kterými můžeme rozlišit m.in. mnohočetný myelom, chronická lymfocytární leukémie, kožní lymfomy a Hodgkinův lymfom.

Pokračování na další straně