Méně obvyklé příznaky sraženin

Mezi méně časté příznaky patří průjem, krvavá stolice, zvracení, nevolnost a otok břicha (ascites). Tyto příznaky jsou způsobeny tvorbou krevních sraženin v cévách v břiše. V závislosti na tom, do kterých orgánů se nedostává dostatek krve, se nemusí objevit všechny tyto příznaky. Pokud máte bolesti břicha, které přicházejí a odcházejí náhle, navštivte svého lékaře, který vás kompletně vyšetří.

Sraženina v mozku – mozková mrtvice

Krevní sraženiny se mohou vytvořit kdekoli v těle, dokonce i v mozku. To blokuje průtok krve a kyslíku do mozku. Protože mozek je na nedostatek kyslíku velmi citlivý, může to vést k závažným příznakům a dokonce i ke smrti. Pokud se tyto příznaky objeví, je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc:

  • necitlivost nebo slabost v paži nebo pažích (postižený není schopen zvednout ruce nad hlavu)
  • necitlivost na jedné straně těla, včetně obličeje a nohou
  • potíže s mluvením nebo porozuměním mluveného slova
  • zmatenost a dezorientace
  • neschopnost reagovat
  • náhlé změny chování
  • změny ve vidění nebo náhlá ztráta zraku na jedno nebo obě oči
  • problémy s rovnováhou a chůzí
  • Závratě, náhlá silná bolest hlavy bez důvodu
  • nevolnost a zvracení

Protože se tyto příznaky často objevují a zase mizí, je důležité si uvědomit, že se jedná o přechodnou formu mozkové anémie. Krevní sraženina může také částečně blokovat průtok krve do mozku, místo aby jej zcela zablokovala. I když příznaky zmizí, vyhledejte lékařskou pomoc a informujte svého lékaře o všech problémech. Také se ujistěte, že víte, jak poskytnout první pomoc při mrtvici.