Bradavice! Jsou ošklivé a zahanbující! A přitom se ani nemusíte dotknout ropuchy, abyste je dostali.

Každý, kdo měl někdy bradavice nebo kuří oka ví, jak je těžké se jich zbavit. V našem dnešním článku vám nabídneme, jak domácí kúry, tak i standardní lékařské způsoby pro jejich odstranění.

Jde o poměrně obsáhlý článek, ve kterém se postupně budeme věnovat následujícím oblastem:

  • Příčina tvorby bradavic a kuřího oka
  • Typy bradavic
  • Léčba: Jak odstranit bradavice a kuří oka
  • Tipy na prevenci
  • Naše doporučení

Příčina tvorby bradavic a kuřího oka

Bradavice jsou způsobovány jediným virem, ze kterého ale existuje řada kmenů. Jde o lidský papilloma virus, označovaný také zkratkou HPV.

Tento virus je jedním z nejrozšířenějších na světě. Je jím nakažených až 40% světové populace. Protože tento virus přímo zapříčiňuje výrůstky na kůži, často se nazývá také bradavičnatý virus.

I když genitální bradavice jsou nejznámějším onemocněním způsobovaným tímto virem, dá se říci, že téměř všechny nové výrůstky na kůži jsou způsobovány právě HPV virem.

Rozdíl je v podkmenu, z nichž každý vytváří bradavice na jiné části těla. Může se jednat o běžné, Plantární (na rukou a nohou), ploché nebo genitální bradavice.

Běžné bradavice způsobují kmeny 2, 4 a 7. Plantární bradavice v oblasti nohou jsou výsledkem působení kmene 1. Ploché bradavice jsou zapříčiněné HPV kmeny 3 a 10.

No a nakonec genitální bradavice jsou výsledkem přítomnosti některého z více než 30 dalších kmenů lidského papilloma viru.

Co jsou to vlastně bradavice?

Bradavice jsou v podstatě viry žijící v kůži, vyživovány cévami, které jim prostřednictvím krve přivádějí všechny potřebné látky pro život.

To je také důvodem, proč je jich odstranění bývá často poměrně bolestivé. Tyto výrůstky jsou totiž navázány na cévní kapiláry, které jsou pevně zakořeněné v kůži.

Pokud se na ně pozorněji zadíváte, spatříte v jejich středu malé černé tečky. Uvedené tečky jsou vlastně krevní cévy, které bradavice vyživují.

K šíření bradavic dochází tehdy, když nenakažená část pokožky se dostane do kontaktu s infikovanou oblastí. K nakažení dochází buď při přímém styku s nakaženou kůží, nebo po kontaktu s kousky pokožky odtržených z bradavic.

Předpokládá se, že aby došlo k nakažení, musí alespoň malá část zdravé pokožky být poškozena, respektive musí existovat malá ranka, přes kterou dojde k proniknutí HPV viru do těla.

Jinými slovy – pokud máte někde na těle bradavici a ta přijde do kontaktu s poškozenou kůží druhé osoby, ta se může nakazit virem HPV a následně se u ní začnou tvořit bradavice (včetně rukou a nohou).

Typy bradavic

Existují bradavice různých tvarů, velikostí a vzhledu. Některé z nich jsou obyčejné vypouklé zatvrdnuté, jiné se tvoří ve skupinách.

Zde následuje návod na jejich rozeznávání a na co se zaměřit, když se snažíte určit, o jaký typ bradavice se jedná.

A. Plantární bradavice a kuří oka

Jde o častý typ výrůstků tvořících se vespod nebo stranách chodidel.

Protože se nacházejí v dolní části chodidel, bývají ploché a bolestivé v důsledku váhy těla tlačící na ně. Bradavice je v podstatě mnohem větší než to, co vidíte na povrchu.

Například, při zatlačení na kuří oko spatříte žlutou plochu kolem něj, což je vlastně celé samotné kuří oko.

Tento druh bradavic je nesmírně nakažlivý, protože z chodidel se často odlupují kousky kůže. Také viry, které je způsobují, mají rády vlhká a teplá místa.

Proto sprchy v posilovnách jsou častým zdrojem nákazy. V podstatě výskyt Plantárních bradavic mezi atlety je jeden z nejvyšších. Diabetici jsou také speciálně náchylní pro nakažení se uvedenými typy HPV virů.

B. Ploché bradavice

Tento druh bradavic je, jak již z názvu vyplývá, plochý. Dále se vyznačují malou velikostí a kulatým nebo oválným tvarem.

Také je zvykem že se Ploché bradavice vyskytují ve velkých počtech. Je tedy možné mít 20 až 100 malých bradavic rozesetých po celém těle.

U dětí se nejčastěji vyskytují na tváři. U mužů se mohou nacházet například na bradě a u žen zase na nohou. Malé bradavičky se totiž snadno šíří právě při holení a rankách, které toto způsobuje.

No a pochopitelně muži si často holí tvář a ženy zase nohy, nebo podpaží.

K šíření uvedeného typu bradavic může docházet i při škrábání si postiženého místa. Jejich rozmístění je pak často lineární ve směru škrábání.

C. Genitální bradavice

Genitální bradavice se nejčastěji šíří při intimním styku, zasahujíc místa, na kterých dochází ke vzájemnému kontaktu.

Většinou se vytvoří jako malé, měkké, růžově zabarvené výrůstky. Časem mohou zatvrdnout, nebo se natáhnout do tvaru malého stonku.

Jindy zas několik bradavic blízko u sebe se shluknou do tvaru karfiolu.

Většina z těchto bradaviček je bezbolestná a za nějaký čas, obvykle do pár měsíců samy zmizí. Avšak zároveň jsou nevyléčitelné, což znamená, že se mohou kdykoli znovu a znovu vracet.

Léčba: Jak odstranit bradavice a kuří oka – Strana 2

1
2
3