Cvik č.3

Při třetím cviku zvedněte ruce do tvaru písmene „Y“, ale opět se ujistěte, že nedržíte ramena natažená nahoru a hlavu dopředu.

Poté zatáhněte dlaně dozadu tak, jak vám je pohodlné, abyste cítili příjemné natažení v ramenou a hrudníku.

Držte tuto pozici po dobu dvou hlubokých nádechů a výdechů.

Poté se vraťte do polohy „W“ a držte ji po dobu dalších dvou nádechů a výdechů.

Následně zatáhněte ruce do polohy „L“ s předloktím vodorovně k zemi.

Nakonec zvedněte ruce do polohy „T“ s celými pažemi v úrovni ramen vodorovně k zemi.

Ujistěte se, že nedržíte ramena natažená nahoru, dlaně směřují dopředu a lopatky jsou stažené dozadu.

Držte tuto pozici po dobu dvou nádechů a výdechů a poté se uvolněte.

Tento soubor cviků můžete provádět několikrát denně, aby vám pomohl zlepšit držení těla. Přejeme hodně štěstí!