Mnoho lidí má v sobě parazity a ani to nevědí. Možné příznaky buď ignorují, nebo si je zaměňují s jinými onemocněními.

Parazitární infekce je přitom možné vyléčit pomocí několika běžných bylinek. Také je potřebné posílit váš imunitní systém, aby byl schopen s parazity účinněji bojovat.

Nejprve si však řekněme více o typických příznacích parazitárního onemocnění. Za úspěšnou léčbou každého zdravotního problému stojí jeho správná diagnostika.

Jak jsme již uvedli, při parazitech se mohou příznaky snadno zaměňovat s jinými onemocněními. Klíčem ke správné diagnostice parazitárního onemocnění je výskyt více příznaků najednou.

Proto pokud máte tři nebo více z následujících 21 příznaků, zřejmě ve vás žijí paraziti:

Pokračování na další straně…