Kdo je alkoholik?

 Nejvíce mylná je představa veřejnosti, že mozková atrofie se objeví jen u alkoholiků.“ Tvrdí Uglov.

Když byl v roce 1975 alkohol uznán za drogu, tedy návykovou látku, nikdo si z toho mnoho nedělal. Někteří lidé sice začali pít méně, ale většina nadále prohlašovala, že alkohol je neškodný. Drtivá většina z této většiny se podle lékaře později stala alkoholiky. Pod pojmem alkoholik Uglov rozumí člověka pravidelně konzumující alkohol. Veřejnost pod tímto pojmem rozumí člověka, který se denně vrací domů připít nebo na mol opilý.

Konzumace alkoholu způsobuje v mozku nenávratné změny, které se projevují nejen v jeho funkcích, ale také v lidské duši. Kromě toho, že z alkoholu člověk doslova hloupne, vytrácí se mu z očí i jiskra, kterou měl během aktivního zdravého života. Pokles morálky, lhostejnost, nezodpovědnost za okolí a členy rodiny. Jeden zajímavý výzkum ukázal, že psi byli ke svým opilým majitelům znatelně agresivnější, než když byly střízliví.

Zdroj.somzena

1
2