„Když ateroskleróza zužuje tepny na pažích nebo nohou, mohou nastat problémy s prokrvením končetin a onemocnění periferních tepen,“ vysvětlili lékaři. V důsledku toho jsou ruce méně citlivé na teplo nebo chlad, což zvyšuje riziko popálenin a omrzlin.

To znamená, že když si člověk s vysokým cholesterolem myje ruce, hrozí nebezpečí popálení horkou vodou, protože jeho tělo nezjistí skutečnou teplotu, které je pokožka vystavena. Častými příznaky jsou navíc necitlivost končetin a pokles teploty povrchu kůže.

Problém s vysokým cholesterolem je ten, že často zůstává bez povšimnutí, dokud nenastanou vážné následky. Zvýšené tuky zpravidla postihují lidi, kteří dělají takzvané „sedící“ práce a trpí podvýživou.

Zdroj:novitet.info