Příznak vysokého cholesterolu, o kterém málokdo ví.

Zvýšený cholesterol představuje zdravotní riziko. Pokud je nad povolenými limity, zvyšuje se riziko kardiovaskulárních onemocnění, která, pokud nejsou včas léčena, mohou způsobit těžká onemocnění s fatálním koncem.

Když tento stav „odejde“ a včas se nevyléčí, může se rozvinout ateroskleróza, nebezpečné onemocnění, které je doprovázeno tvorbou usazenin cholesterolu ve stěnách cév.

Odborníci z Mejo Clinic upozorňují, že tento stav způsobuje zúžení tepen a vede ke špatnému prokrvení těla. V závislosti na tom, které tepny jsou postiženy, se objeví různé příznaky.

Pokračování na další straně