Náhlá mozková příhoda se projevuje jedním nebo více příznaky, které naše tělo vysílá ještě předtím, než tuto náhlý cévní příhodu dostaneme. Stačí, když takové osobě řeknete, aby se usmála doširoka. Možná se vám to zdá nesmyslné, nicméně, pokud se této osobě nepodaří usmát, můžete opakovat po kuse ještě jednou.

Například doprovázenou větou: „usmějte se na tuto pěknou ženu / pěkného muže.“ Člověk s náhlou cévní příhodou se nedokáže usmát doširoka. Nedokáže se ani mračit. Zeptejte se, zda umí vyslovit delší ucelenou větu.

Důležité je, aby tato věta byla delší než tři slova. Můžete mi pomoci i příklady, a pacient může opakovat. Člověk ve fázi před mrtvicí není schopen vyslovit zřetelně delší větu či frázi. Poproste ho, aby zvedl ruku na hlavu. Pokud je blízko cévní příhoda, takový člověk ruku nezvedne. Je vysoce pravděpodobné, že je v ohrožení.

Pokračování na další straně…