Vakcíny byly ve Spojených státech dlouho považovány za svatý grál medicíny, protože se tak prodávaly. V kapitalistické zemi postavené na reklamě a marketingu zboží, služeb a léků většina Američanů věří všemu, co slyší v televizi, čtou online a vidí v časopisech a novinách. Myslí si, že je to všechno skutečné, legitimní a schválené k použití nebo spotřebě někým někde oficiálním. Přesto je většina produktů a léků tlačených médii a vládou falšovaná a toxická pro lidské tělo, zejména vakcíny.

Horší je, že falšované vakcíny způsobují děsivé vedlejší účinky a nežádoucí účinky, které jsou často trvalé, včetně smrti. Nyní se tato škodlivá poškození zdraví zakrývají, a to nejen poté, co k nim dojde, ale během klinických studií.

Ve skutečnosti nově odhalené dokumenty společnosti Pfizer odhalují DESETItisíce nežádoucích účinků, které byly hlášeny v lednu a únoru 2021, tedy téměř před rokem. Dokumenty se objevily poté, co žalující skupina profesorů/vědců podala žádost o zákon o svobodě informací. To je často jediný způsob, jak se veřejnost kdy dozví o těchto spiknutích a úskocích těchto farmaceutických zločinců a masových vrahů, jak oklamat masy toxickými vakcínami.

Pokračování na další straně