Podle současných studií má látka, o které si dnes řekneme, schopnost zastavit rakovinné bujení a rakovinu dokonce i úplně vyléčit…

Ukazuje se, že je účinná proti rakovině jater, slinivky, prsu, tlustého střeva, žaludku či prostaty, včetně lymfomů (rakoviny lymfatických uzlin) a melanomů (rakoviny kůže). Dosavadní studie byly provedeny zatím pouze na zvířatech.

Bohužel, provedení nákladných klinických studií na lidech brání jisté medicínsko-farmaceutické kruhy. Ty o skutečně účinný lék na rakovinu nemají přílišný zájem, protože by to ohrozilo jejich zisky z prodeje chemoterapií a jiných neúčinných léků. Proto, i když byste hledali účinky této látky v medicínské literatuře, tak je tam nenajdete, neboť oficiální medicína jejich navzdory mnoha důkazům zatím odmítá uznat.

Olej z černé kmínu a současné studie

Látka, o níž se bavíme je olej z černého kmínu (česky černý kmín), který se na léčbu rakoviny a množství dalších onemocnění používá po tisíce let, prakticky už od dob starověkého Egypta. Nedávno v roce 2011 se v Číně a Saúdské Arábii uskutečnily dvě studie, v rámci kterých se zkoumala i stará literatura a zmínky o jejím léčebném využití v minulosti. Ukázala se, že ho úspěšně aplikovali nejen při rakovině, ale také kardiovaskulárních onemocněních, cukrovce, astmatu, onemocněních ledvin a několika dalších nemocí.

Výzkumníci poukázali na to, že zatím neznají přesný mechanismus fungování tohoto oleje proti rakovině. Předpokládá se však, že je to díky antioxidačnímu účinku látky tymoquinón a jeho schopnosti posílit imunitní systém člověka.

Jak funguje olej z černého kmínu a kdy je nejúčinnější

Na základě pozorování během studií bylo zjištěno, po aplikaci oleje z černého kmínu dochází k apoptóze (řízené programové smrti) rakovinných buněk. Další zpozorování účinek byl na proces APK, který kontroluje přežívání buněk v rámci těla. V jedné Egyptské studii bylo rovněž zjištěno, že olej z černého kmínu funguje velmi dobře v kombinaci s medem.

Vědci tehdy vystavili myši silným karcinogenem a následně zkoumali, jaký vliv na ně měla kombinace oleje z černého kmínu a medu. Myši rozdělili do 4 skupin, přičemž první skupině podávali směs oleje a medu a dalším skupinám jen jednotlivé látky samotě, případně placebo.

Výsledek ukázal, že ta skupina myší, jejíž podávali jen čistý olej, byla chráněna před oxidačním stresem na 80%. Toto číslo se zvýšilo na 100% u skupiny, které byla podávána kombinace oleje s medem.

Pokračování na další straně