Tajemství dlouhověkosti Borise Patona: Toto by si měl přečíst každý, kdo se chce dožít vysokého věku!

Vynikající myšlenky se vždycky cení. Dělají objevy, tvoří vynálezy, posouvají lidstvo vpřed. V každé zemi milují a oceňují své hrdiny, pojmenovávají po nich ulice a vesnice, udělují jim státní ceny, staví jim pomníky…

Zvláště talentovaní lidé jsou největší pýchou každé země. Proto čas od času představujeme skutečně skvělé lidi, kteří žili a tvořili dříve nebo to dělají až dodnes.

A dnes si povíme něco více o sovětském a ukrajinském vědci v oboru metalurgie a technologie kovů, současném prezidentovi Akademie věd Ukrajiny Borisi Jevgenijeviči Patonovi, který 27. listopadu 2018 oslavil 100 let. A je stále svěží a dokonce chodí do bazénu.


Boris Paton

Budoucí vědec se narodil 27. listopadu 1918 v rodině Jevgenije Oskaroviče Patona, vzdělaného strojaře a inženýra, který pracoval v oblasti svařování, stavebních strojů a konstrukce mostů. Mimochodem, Patonův most v Kyjevě je pojmenován právě na počest Jevgenije Oskaroviče, který se přímo podílel na jeho konstrukci a výstavbě.

Borisův otec dlouhou dobu vyučoval na Vysoké polytechnické škole v Kyjevě. Tam také přímo v areálu školy žila rodina Patonů. V porevolučním období dostali Patonovi souseda – byl to učitel této vysoké školy, slavný matematik Michail Kravčuk. Dá se říct, že celé Borisovo dětství se odehrávalo ve zdech této vysoké školy, takže nebylo pochyb o výběru jeho budoucí školy.

článek pokračuje na další stránce…