Součástí výzkumu Dr. Turnerové bylo studium fenolických sloučenin, které se v hojném množství nacházejí právě v švestkách.

Uvedené sloučeniny mají celou řadu zdravotních účinků.

Působí například jako antioxidanty, které neutralizují volné radikály. Ty jsou známé tím, že poškozují DNA a zvyšují riziko rozvoje rakovinných buněk.

Studie zkoumala konkrétní dopad fenolických sloučenin na myši, které byly rozděleny do 2 skupin.

První skupina myší dostávala stravu obsahující sušené švestky. Druhé skupině byla podávána kontrolní strava podobná té první, ovšem bez sušených švestek.

Oba typy diet měly totéž množství kalorií a strukturu makronutrientů (sacharidy, tuky a bílkoviny), aby se zajistilo, že jediným rozdílem mezi nimi byly jen sušené švestky.

Výzkumníci následně vyšetřili obsah střev a tkáně v tlustém střevě.

Jak sušené švestky ovlivnily střeva v pokusu na myších

Podrobným zkoumáním myších střev přišli výzkumníci k dvěma překvapivým objevům.

Prvním objevem bylo, že myši na dietě obsahující sušené švestky měly ve střevech větší množství prospěšných a menší množství škodlivých bakterií.

Kontrolní skupina myší měla opačný výsledek.

Druhým objevem bylo, že myši na švestkové dietě měly ve střevech také snížený výskyt abnormálních útvarů ve srovnání s kontrolní skupinou.

Takové abnormální útvary jsou často silným indikátorem zvýšeného rizika rakoviny tlustého střeva.

Na základě výše uvedených zjištění došli výzkumníci k závěru, že myši na dietě obsahující sušené švestky měly mnohem nižší pravděpodobnost onemocnění rakovinou.

Základním závěrem výzkumu Dr. Turnerové je, že konzumování sušených švestek pomáhá udržet v tlustém střevě zdravou mikroflóru.

To má za následek přímé a dramatické snížení rizika vzniku rakoviny tlustého střeva.

Samozřejmě, na objasnění celkového dopadu sušených švestek na lidský organismus, je třeba provést ještě další studie.

Avšak v každém případě, už i dosavadní zjištění představují skvělou zprávu pro výzkum prevence rakoviny.

Sledujte nás na Facebooku

https://www.facebook.com/P%C5%99%C3%ADroda-je-l%C3%A9k-1597975057187190/