PŘÍZNAKY:

-Zmatenost nebo náhlá změna stavu vědomí
-Deprivace (ochrnutí) jedné strany těla
-Slabost jedné strany těla
-Necitlivost jedné strany těla
-Deprivace/slabost paže a nohy
-Obtížné/ nemožná řeč
-Náhle silná bolest hlavy -Ztráta
zraku
-Dvojité obrazy
– Ztráta rovnováhy

RIZIKOVÉ FAKTORY:

– Genetika (homocystinurie)
– Vysoký krevní tlak (hypertenze)
– Srdeční arytmie (absolutní arytmie, poškození chlopní)
– Diabetes mellitus (diabetes mellitus)
– Zvýšená hladina tuku v krvi (vysoký LDL cholesterol a nízký HDL cholesterol)
– Zúžení krevní cévy krku (krční tepny) v důsledku aterosklerózy
– Aneurysma (ruptura zvětšené tepny v mozku) – Kouření – Obezita – Konzumace drog – Alkohol 

1
2