Jak se přihlásit?

Do 1% roztoku nalijte 100 ml neemového oleje a 20 ml emulgátoru Rimulgan do 10 litrů vlažné vody. Nejprve nalijte emulgátor do vody, aby se olej mohl lépe míchat s vodou.

Je také důležité vydělat pouze takové množství, které bude použito do 8 hodin.

Důkladně také nastříkáme spodní polovinu listů, protože právě zde se hmyz nejraději skrývá.

Postříkejte brzy ráno nebo pozdě v noci, v takovém případě není užitečný hmyz aktivní, takže je zcela jisté, že nebude poškozen.

Zdroj:.blikk.hu

1
2