Věda o spánku

Tato studie, kterou Breus provedl se svými kolegy, odstartovala několik vědeckých bádání ohledně důsledků nedostatku spánku. Například výzkumníci z Lékařské fakulty na Case Western Reserve Universite objevili spojitost mezi nedostatkem odpočinku a zrychleným stárnutím pokožky.

Jiné studie spojují spánkové zlozvyky se zvýšeným rizikem psychiatrických onemocnění, nemocí srdce, embolií a mozkovou mrtvicí. Dnes se již všeobecně ví, že až 80% lidí v západních zemích mají méně spánku, než se tradičně doporučuje – tedy 7 až 9 hodin každý den.