První, co nás napadne, když pomyslíme na zdraví našich zubů, je svěží dech a zářivý úsměv. Bez ohledu na to, jak důkladně si čistíme zuby a používáme zubní nit, některé zdravotní stavy mohou způsobit zápach z úst

Ústní hygiena souvisí s naším celkovým zdravím mnoha různými způsoby. Například i když nemusíme automaticky spojovat zdraví zubů s kardiovaskulárním zdravím, špatná ústní hygiena je také spojena s vyšší mírou srdečních chorob. Kromě toho může stav úst naznačovat varování před dalšími zdravotními problémy, od nádorů po hypertenzi.

Odborníci tvrdí, že zvláštní pocit v ústech může být jedním z prvních ukazatelů demence.

„Demence je porucha, která zhoršuje schopnost jedince pamatovat si, myslet nebo činit rozhodnutí.

„Demence není specifické onemocnění, ale obecný termín používaný k popisu skupiny příznaků specifických pro ztrátu paměti a další kognitivní poruchy, které jsou dostatečně závažné, aby narušovaly schopnost jedince vykonávat každodenní činnosti.

Ačkoli neexistuje žádný lék na demenci, včasná detekce je stále důležitá.

Pokračování na další straně