Poškození svalové funkce

Stejně jako u obličeje může dojít k ochrnutí svalů v jiných částech těla. Jednotlivec tedy nemusí být schopen pohnout ani rukou. Zkuste také jednoduchý způsob objevování. Požádejte osobu, aby zvedla obě paže. Máte-li mrtvici, budete mít potíže s úkolem nebo nebudete moci zvednout ani jednu ruku. Existují případy, kdy pacient není schopen chodit.

Řečový problém

Klasický příznak. Mnoho lidí si z toho uvědomuje, že problém je vážný. Je to proto, že řeč dotyčné osoby bude z jednoho okamžiku na druhý zcela rozmazaná a bezvýznamná. Požádejte ho, aby řekl větu jako: „Obloha je dnes velmi modrá.“ Pokud druhý není schopen opakovat nebo není vaše řeč znatelně jasná, je podezření na cévní mozkovou příhodu.

Pokud se u některého z výše uvedených příznaků vyskytne některý z výše popsaných příznaků, okamžitě zavolejte sanitku, aby mohla včas přijmout nezbytná opatření a zabránit vážnějšímu poškození.

Jiné varovné příznaky mohou zahrnovat:

  • Zrakové postižení
  • Závrať
  • Zmatek
  • Těžká bolest hlavy
  • Výpadek proudu

Zdroj:hir99.online

1
2