Stále více odborníků bijí na poplach, aby omezili nebo úplně vyřadili vepřové z naší nabídky. Toto maso může stát za vznikem mnoha závažných onemocnění – včetně rakoviny a cirhózy jater.

Jak se ukazuje, sáhnout po vepřovém není tou nejlepší volbou. Jeho konzumace zvyšuje riziko hepatitidy E. Nemoc se zpočátku neprojevuje žádnými příznaky. V pokročilejších stadiích se však může rozvinout jaterní selhání, myokarditida, pankreatitida nebo závažné neurologické poruchy. Virus umírá, když je vystaven teplotám nad 70 stupňů Celsia.

Dalším rizikem vepřového masa je roztroušená skleróza, stav, který postihuje nervový systém. Při této nemoci se nervové vzruchy nepřenášejí správně. Příznaky zahrnují chronickou únavu, parézu, bolest a necitlivost v končetinách. Do rizikové skupiny patří mj. pracovníci masokombinátu, kteří jsou vystaveni cizím antigenům vdechováním tkáňových částic přítomných u prasat.

Pokračování na další straně